ทศวรรษแห่งความกล้าหาญ ตอนที่ 1 — การประท้วงที่เปลี่ยนประเทศจีน

[21 นาที]

เมื่อวันที่ 25 เมษายน ผู้ฝึกฝ่าหลุนกงจำนวนหนึ่งหมื่นคนมารวมตัวกันที่สำนักงานอุทธรณ์กลางในกรุงปักกิ่งเพื่อขอให้สิ้นสุดการล่วงละเมิดและยกเลิกข้อจำกัดในการเผยแพร่คำสอนของวิชาฝ่าหลุนกง และขอให้ปล่อยผู้ฝึกที่ถูกคุมขังโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การชุมนุมเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อย CCP บิดเบือนการรวมตัวครั้งนี้ในสื่อว่าเป็น “การปิดล้อม” รัฐบาลกลาง และทำให้ฝ่าหลุนกงกลายเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเมือง ทั้งในจีนและต่างประเทศ