ตุ๊กตาเศษผ้า

[18 นาที]

แม้ว่าแม่ของหญิงหญิง จะถูกสังหารในการประทุษร้ายแห่งยุคปัจจุบันและเด็กหญิงตัวเล็ก ๆ ต้องอยู่คนเดียวข้างถนนทางตอนเหนือของประเทศจีน แต่รูปแบบศิลปะที่มีเสน่ห์ก็สามารถรวมตัวพวกเขาได้ เข้าสู่โลกของเด็กที่ความหวังและจินตนาการมีพลังมากกว่ากระบองตำรวจหรือความรุนแรงที่รัฐสนับสนุน ที่ซึ่งความมุ่งมั่นอันสูงส่งมีชัยเหนือทุกสิ่ง