ศิลปะแห่งความจริง ความเมตตา ความอดทน | พบกับศิลปิน

ศิลปะแห่งความจริง ความเมตตา ความอดทน ประกอบด้วยผลงานจากศิลปินกว่าสิบสองท่าน ภูมิหลังของพวกเขามีความหลากหลายและแตกต่างกันในแง่ของประสบการณ์วิชาชีพ รูปแบบศิลปะ และการที่เติบโตมาในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน สิ่งที่พวกเขามีเหมือนกันในการฝึกฝ่าหลุนกงคือความพร้อมใจที่จะพยายามแสดงออกถึงประสบการณ์อันมากมาย ในการใช้ชีวิต ในขณะที่ฝึกฝ่าหลุนกง