การประทุษร้ายฝ่าหลุนกง (ทำไมฝ่าหลุนกงจึงถูกประทุษร้ายในประเทศจีน)

[10 นาที]

สารคดีสั้นที่ได้รับรางวัลเกี่ยวกับสาเหตุที่ผู้ทำสมาธิฝ่าหลุนกงกว่า 70 ล้านคนถูกตั้งเป้ากำจัดในประเทศจีน