E2 — จุดเริ่มต้นของลัทธิคอมมิวนิสต์ในยุโรป

คำพยากรณ์หลายอย่างที่ทำนายไว้ในศาสนาถูกต้องดั้งเดิมได้เกิดขึ้นแล้ว เช่นเดียวกับคำพยากรณ์ของนอสตราดามุสและคำทำนายที่สืบทอดกันมาในวัฒนธรรมความเชื่อรอบโลกตั้งแต่เปรูไปจนถึงเกาหลี ในประวัติศาสตร์จีนตั้งแต่ราชวงศ์ฮั่นไปจนถึงราชวงศ์หมิงมีตำราพยากรณ์ที่เขียนทำนายได้แม่นยำจนน่าประหลาดใจ