การแพร่ขยายไปทั่วทั้งโลกของลัทธิคอมมิวนิสต์นั้นมีแรงขับเคลื่อนจากความรุนแรงและการหลอกลวง ในเวลาที่ลัทธิคอมมิวนิสต์ถูกส่งจากประเทศมหาอำนาจไปยังประเทศที่อ่อนแอกว่าการใช้ความรุนแรงเป็นวิถีทางที่รวดเร็วและทรงประสิทธิภาพมากที่สุด ความเสื่อมถอยของประเทศโลกเสรีต่อการแยกแยะลักษณะของลัทธิคอมมิวนิสต์นำไปสู่การส่งออกอุดมการณ์แบบคอมมิวนิสต์ได้อย่างแนบเนียน