ไฟลวง | มาตรฐานใหม่ที่น่าเศร้าของจีนในการหลอกลวงของรัฐ (2001)

เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001) มีรายงานว่ามีคน 5 คนจุดไฟเผาตนเองที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน ในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน สารคดีวิเคราะห์เหตุการณ์ที่สื่อ CCP เคยกล่าวหาฝ่าหลุนกง ว่าเป็นอันตรายต่อสังคม และอนุญาตให้ CCP เพิ่มการประทุษร้ายต่อไปได้อีกหลายต่อหลายปี