ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์ มันเป็นตัวแทนของทุกสิ่งอย่าง แต่มันยังซ่อนสิ่งที่มันเป็นตัวแทนด้วย เฉกเช่นหน้ากาก ในรอบ 10 ปี มีการรวบรวมรายชื่อผู้ฝึกฝ่าหลุนกงกว่า 4,000 คน; เป็นชื่อของคนที่ถูกฆ่าด้วยการทรมานโดยทางการจีน แต่มีอีกกี่คนที่หายตัวไปหลังจากการประทุษร้ายเริ่มต้นขึ้น? และเกี่ยวโยงกับอุตสาหกรรมการปลูกถ่ายอวัยวะที่เฟื่องฟูของจีนได้อย่างไร แม้ว่าความจริงจะยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่หลักฐานดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงข้อสรุปที่น่าวิตกเกี่ยวกับจีนใหม่ และสิ่งที่คนทั้งโลกยินดีจะทำเป็นไม่เห็น ในการสืบสวนเบื้องต้นนี้ NTD พยายามค้นหาว่า ‘เกิดอะไรขึ้นกับคนที่หายตัวไป’