วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) สำหรับพวกเราส่วนใหญ่ มันก็เหมือนกับวันอื่นๆ แต่ในวันนั้น ระบอบคอมมิวนิสต์จีนได้จัดตั้งหน่วยตำรวจลับสไตล์นาซีขึ้น โดยมีภารกิจที่จะทำลายฝ่าหลุนกง ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม

ด้วยเครื่องมือทรมานและทรัพยากรของประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก เจียง เจ๋อหมิน ประธานาธิบดีจีนในขณะนั้นคิดว่าเขาสามารถบดขยี้ฝ่าหลุนกงได้ภายในสามเดือน แต่ตามที่ปรากฏออกมาในประวัติศาสตร์ ผู้ฝึกฝ่าหลุนกงหลายคน ไม่เพียงแต่สามารถทนต่อความโหดร้ายของการประทุษร้ายเท่านั้น แต่ยังย้อนกลับไปเล่นงานรัฐบาลจีน ด้วยการเปิดเผยเรื่องราวการประทุษร้ายต่อพวกเขาไปทั่วโลกได้รับรู้อีกด้วย

นี่คือเรื่องราวของพวกเขา