หลังจากสิบปีที่ถูกประทุษร้ายอย่างโหดเหี้ยมอย่างบ่อยครั้งโดยเจ้าหน้าที่คอมมิวนิสต์จีน ฝ่าหลุนกง ซึ่งเป็นวิชาฝึกบำเพ็ญจิตใจของจีน ก็ยังคง ปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วโลก ยังคงมีคนนับล้านฝึกวิชานี้อยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ แม้ว่ามักจะต้องเก็บเป็นความลับก็ตาม

อะไรทำให้คนเหล่านี้ยึดมั่นในความเชื่อของพวกเขา?

ในทศวรรษแห่งความกล้าหาญ: จิตวิญญาณแห่งชาติ เราจะมาดูการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหลังการปฏิวัติวัฒนธรรมของจีน ซึ่งเป็นช่วงที่วิชานี้ได้เกิดขึ้น เราได้ฟังเรื่องราวของคนที่มาที่มาฝึกฝ่าหลุนกงด้วยเหตุผลต่างๆ แต่มีใครบ้างที่บอกว่าชีวิตของพวกเขาได้เปลี่ยนแปลงไป และสิบปีหลังจากที่คอมมิวนิสต์จีนห้ามฝึก ในปีที่สิบผู้ฝึก ทั่วโลกได้เฉลิมฉลองวันที่ 13 พฤษภาคม เป็นวันฝ่าหลุนต้าฝ่าโลก และ 17 ปีหลังจากที่วิชานี้เร่ิมเผยแพร่เป็นครั้งแรกในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) เราถามว่า วิชานี้มีความหมายอะไรต่อประเทศจีนในปัจจุบัน และจะมีความหมายอะไรต่อประเทศจีนใน อนาคต