[draft] הרס וחורבן | סרט עלילתי קצר

[7 דקות]

בחדר אדום מסתורי, אם סינית צעירה צריכה לבחור בין לבה לנשמתה כשהיא נופלת בציפורניו של רופא קומוניסטי סדיסט. הסרט העלילתי הקצר “הרס וחורבן” המתבסס על אירועים אמיתיים, מגולל את המציאות האפלה של מצב זכויות האדם הרצחני בסין, וחושף פשע בלתי נתפס.