האמנות של ג’ן שן רן | הכירו את האמנים

האמנות של אמת, חמלה, סובלנות (ג’ן, שן, רן) מורכבת מיצירות של למעלה משנים עשר אמנים. הרקע של האמנים מגוון ושונה מבחינת ניסיונם המקצועי, הסגנונות האמנותיים והרקע התרבותי שלהם. עם זאת, המאחד ביניהם הוא מאמצם לבטא את שלל החוויות הקשורות להיותם מתרגלי פאלון גונג.