© מרכז המידע של פאלון דאפא | 2019 | סרטון מידע | 9 דקות

כיצד המפלגה הקומוניסטית הסינית משתמשת בתקשורת המנוהלת על ידי המדינה ובשליטתה בחברה כדי להטות את מוחם של אנשיה לרצונה? צנזורה. תעמולה. למרבה הצער, טקטיקות אלה פועלות בצורה טרגית. בסרטון זה נבדוק מקרוב כיצד המפלגה הקומוניסטית הסינית הפחידה את העם הסיני לכניעה.

Watch on: GanJing | Vimeo
נאסר ונחסם על ידי יוטיוב