© China Organ Harvest Research Center | סרט תיעודי | 22 דקות

סין מבצעת כיום את מספר השתלות האיברים הגדול ביותר בעולם, עם זאת יש בסין רק מעט אנשים התורמים את איבריהם מרצון. הממשלה הודתה כי היא קוצרת איברים מנידונים למוות, אך זהו רק חלק קטן ממספר ההשתלות המתבצעות במדינה. סרט תיעודי זה, המבוסס על מחקר שנערך במשך עשור, חושף את המקור האמיתי של איברים אלה: פשע מתמשך נגד האנושות הגובה, לפי הערכות, עשרות אלפי קרבנות חפים מפשע מדי שנה.