© NTD | סרט תיעודי קצר | 8 דקות

זה מתואר כ”מזוויע” וכ”פשע נגד האנושות”. טענות בדבר קצירת איברים בכפייה בסין מאנשים חיים, החלו לעלות בשנת 2006.

אסירי מצפון — ובעיקר מתרגלי פאלון גונג — נרצחים בעבור איבריהם.

משנת 1999 ואילך מספרם של מרכזי השתלות האיברים בסין גדל ב-300% תוך שמונה שנים בלבד, וזאת למרות שבסין לא קיימת כל מערכת לאומית של תרומת איברים. שנת 1999 הייתה השנה בה החל המשטר בסין לרדוף את מתרגלי השיטה הרוחנית פאלון גונג, כשמאות אלפים נשלחו למחנות עבודה. רבים מהם נעלמו ולא נראו מאז.

רפואת ההשתלות פותחה כדי להציל חיים. אולם בסין אנשים חפים מפשע מוצאים להורג בעבור איבריהם, הנמכרים למטרת רווח כספי.

עוד ועוד רופאים, חברי קונגרס אמריקנים, מדינאים בקהילה הבין-לאומית, עורכי-דין לזכויות אדם, עיתונאים, ואנשים ברחבי העולם מצטרפים ופועלים עתה כדי להעלות את המודעות לקצירת האיברים בכפייה.

לקריאה נוספת: קצירת איברים בכפייה

ניתן לצפות ב-: Youtube | Vimeo