© NTD | סרט תיעודי | 2020 | 35 דקות

מלחמה בלתי נראית משתוללת בעולם. לא מלחמה שנלחמים בה עם רובים וכדורים, אלא מלחמה של מניפולציה ותחבולות.

זו מלחמה של המפלגה הקומוניסטית הסינית (המק”ס) נגד העולם החופשי, תוך שימוש במלוא העוצמה של מנגנוני תעמולה וההשפעות שלהם.

לא רק שהמק”ס מפיצה באופן פעיל את התעמולה שלה למערב, היא אף הצליחה להכתיב מה אפשר ומה אי אפשר לומר בחברות חופשיות.

למרות זאת, ההשפעה הזו נעלמה מעינינו במידה רבה, ונכון לעכשיו היא חדרה לכל שכבות החברה האמריקנית.

בעידן חדש של לוחמת מידע שבו מעצמה זרה ועוינת מנהלת מלחמה על התודעה שלנו, מה ניתן לעשות?

בדו”ח מעמיק זה אנו חוקרים את “קמפיין התעמולה הגדול של סין” נגד אמריקה ונגד שאר העולם החופשי, וחושפים את ספר התחבולות בו היא משתמשת.