© מרכז המידע של פאלון דאפא | 2021 | ניתוח מצב | 13 דקות

הייתה סדרה של כתבות חדשותיות ושל מאמרים במגזינים שפורסמו לאחרונה בארה”ב, אשר מעוותים באופן גס את הכתובים והאמונות של פאלון גונג. למעשה, מאמרים אלה מחקים בדמיון מזעזע את התעמולה מלאת השנאה המופצת בסין הקומוניסטית ומְלַבָּה רדיפה איומה נגד אנשים בסין המתרגלים פאלון גונג.

מה בדיוק קורה? איזה סוג של איפיונים מוטעים או שקרים בוטים אנחנו רואים בדוחות האלה, ומדוע חברות תקשורת אמריקניות אלה, מעורבות בסוג כזה של חוסר סובלנות ודעות קדומות?

אנחנו הולכים לחקור את השאלות האלה ולמצוא כמה תשובות.