האמנות של אמת, חמלה, סובלנות (ג’ן, שן, רן) מורכבת מיצירות של למעלה משנים עשר אמנים. הרקע של האמנים מגוון ושונה מבחינת ניסיונם המקצועי, הסגנונות האמנותיים והרקע התרבותי שלהם. עם זאת, המאחד ביניהם הוא מאמצם לבטא את שלל החוויות הקשורות להיותם מתרגלי פאלון גונג.

זה היה שחרורו של פרופסור קונלון ז’אנג, שנעצר בגלל אמונתו בפאלון גונג, ממרכז לשטיפת מוח בסין בשנת 2001, שהניע והביא לקשר בין האמנים שרובם לא נפגשו עד כה פנים אל פנים. במהלך שיתוף חוויות והבנות במשך שלוש שנים, החלו רעיונות התערוכה לקרום עור וגידים. הציורים עוצבו בהשראה של ציורי שמן ריאליסטיים, או בסגנון ניאו-רנסנס, סגנונות שנבחרו בזכות הנרטיב והנגישות שלהם, ומעל לכל, בשל הטוהר והפשטות שלהם. התערוכה מתמקדת בארבעה נושאים עיקריים: הרמוניה, מצוקה, אומץ וצדק.

היצירות הראשונות מהקולקציה הנוכחית נוצרו החל משנת 2004. כיום יש 33 ציורים בסל הכול. בין האומנים ניתן למצוא את: שיאו-פינג צ’ן, ד”ר שי-צ’יאנג דונג, קתי גיליס, יואן לי, דאצ’י שן, ווי-שינג וואנג וד”ר קון-לון ג’אנג.