© Glorious Wisdom | קנדה | 2019 | 52 דקות| סרט תיעודי

עבור צפייה בסרט זה של צד שלישי נדרש תשלום, אשר מתבצע ישירות לצד ג’ בהתאם להסכמי ההפצה שלו. כל הכנסה המתקבלת מסרט זה או מכל סרט אחר באתר זה, היא ישירות לצד ג’ – בעלי הסרט, ומרכז המידע של פאלון דאפא אינו מטפל ואינו מקבל כל תמורה עבורם. כל הסרטים וסרטוני הווידאו שהופקו על ידי מרכז המידע של הפאלון דאפא ניתנים לצפייה בחינם.

“בשם קונפוציוס” הוא הסרט התיעודי הראשון שחושף את המחלוקות העולמיות ההולכות וגוברות סביב השקעות המיליארדים של ממשלת סין בהקמת מכוני קונפוציוס (מ”ק), ביותר מ-1,600 אוניברסיטאות ובתי ספר זרים ברחבי העולם, בתואנה של לימוד השפה הסינית.

מציג את סיפורה האישי הבלעדי של מורה לשעבר מכון קונפוציוס, סוניה ז’או, שעריקתה ותלונתה הובילו לסגירה בפעם הראשונה של מכון קונפוציוס בקמפוס בצפון אמריקה, ולזעקה חסרת התקדים נגד מועצת בית הספר הגדולה בקנדה, TDSB, על תוכניתה לפתוח מכון קונפוציוס הגדול בעולם, הסרט בוחן את הסיכונים שמכוני קונפוציוס עלולים להוות לחברה שלנו – אובדן יושרה אקדמית, הפרות של קודים של זכויות אדם, השפעה זרה ואפילו הפרות פוטנציאליות לביטחון הלאומי.

“בשם קונפוציוס” זכה במספר פרסים בינלאומיים, והוקרן בהצלחה רבה ב- 15 מדינות בחמש יבשות בשנת 2019, כולל בפרלמנט בבריטניה, אוסטרליה, ודנמרק ובקמפוסים באוניברסיטאות כמו למשל באוניברסיטת הרווארד.