© Glorious Wisdom | קנדה | 2019 | 52 דקות| סרט תיעודי

עבור צפייה בסרט זה של צד שלישי נדרש תשלום, אשר מתבצע ישירות לצד ג’ בהתאם להסכמי ההפצה שלו. כל הכנסה המתקבלת מסרט זה או מכל סרט אחר באתר זה, היא ישירות לצד ג’ – בעלי הסרט, ומרכז המידע של פאלון דאפא אינו מטפל ואינו מקבל כל תמורה עבורם. כל הסרטים וסרטוני הווידאו שהופקו על ידי מרכז המידע של הפאלון דאפא ניתנים לצפייה בחינם.

“בשם קונפוציוס” הוא הסרט התיעודי הראשון שחושף את המחלוקות העולמיות ההולכות וגוברות סביב השקעות המיליארדים של ממשלת סין בהקמת מכוני קונפוציוס (מ”ק), ביותר מ-1,600 אוניברסיטאות ובתי ספר זרים ברחבי העולם, בתואנה של לימוד השפה הסינית.

הסרט מציג את סיפורה האישי הבלעדי של סוניה, מורה לשעבר במכון קונפוציוס ואת סיפורו של ג’או, שעריקתו ותלונתו הביאו בראשונה לסגירה של מכון קונפוציוס בקמפוס בצפון אמריקה, ואת המחאה חסרת התקדים נגד מועצת בתי הספר הגדולה ביותר בקנדה, בגלל תוכניתה לפתוח בקנדה את מכון קונפוציוס הגדול בעולם. הסרט בוחן את הסיכונים שמכוני קונפוציוס עלולים להציב בפני החברה שלנו – פגיעה בחופש האקדמי וחשש לאובדן היושרה האקדמית, הפרות קודים של זכויות אדם, חדירת השפעה זרה ואפילו פגיעות אפשריות בביטחון הלאומי. האירועים המשוחזרים בכיכובה של מיס עולם קנדה לשעבר, אנסטסיה לין.

“בשם קונפוציוס” זכה במספר פרסים בינלאומיים, והוקרן בהצלחה רבה ב- 15 מדינות בחמש יבשות בשנת 2019, כולל בפרלמנט בבריטניה, אוסטרליה, ודנמרק ובקמפוסים באוניברסיטאות כמו למשל באוניברסיטת הרווארד.