Десетилетие на смелост, част 1 — Протестът, променил Китай

[25 минути]

На 25 април десет хиляди практикуващи Фалун Гонг се събират пред Централния служба за жалби в Пекин с настояване за спиране на тормоза и ограниченията за публикуване и разпространение на книги на практиката. Протестиращите също искат правителството да освободи незаконно задържаните няколко дни по-рано практикуващи. Събирането е мирно и безредици няма. ККП съзнателно представя в медиите това събиране като “окупация” на района на централното правиетлство и така успешно политизира въпроса за Фалун Гонг както в Китай, така и в чужбина.

25 април 1999 г. – събитието, което промени Китай завинаги

[1 минута]

Изглеждащ спонтанен, мирният протест на практикуващи Фалун Гонг всъщност бе дирижиран от няколко служители на ККП и впоследствие – използван за разпалване на кампания за преследване на последователите на метода. Така цялата нация се потопи обратно в мрачните дни на Културната революция; настана дори още по-голяма беда. Какво се случи в действителност на този съдбовен ден?