В черния списък

[1h 13m ]

Деян е обикновен гражданин на посткомунистическа държава. Всеки път,
когато висш служител на Китайската комунистическа партия посещава тази
държава обаче той е третиран като враг номер едно: Държавна сигурност
подслушва телефона му, следи го, следи и семейството му, а Обществена
сигурност извършва внезапни посещения на работното му място и дома му.
Каква е причината?