(Epoch TV) След въвеждането на китайския Закон за националната сигурност през миналата година в някогашния оживен международен град Хонконг започна терор. Законът е строг и неясно дефиниран и предвижда максимална присъда доживотен затвор.

За жителите на Хонконг всеки ден е изпълнен с шокиращи мрачни новини. Хората внезапно биват отвличани, а медиите са заплашвани и нападани. Това ли е краят на Хонконг?

Как ще продължат да работят служителите на Epoch Times и телевизия NTD в Хонконг?