© NTD • Legends Unfolding | 52 мин. | Документален филм
Subtitles/CC: Английски, Испански

Посетители от Запад вдъхновяват милиони на Изток.

На 20 ноември 2001 г. 36 души от целия свят се събират на площад Тянанмън. Голяма част от тях не се познават помежду си, а много от тях дори не знаят дали ще се появи някой друг освен тях. Това е една среща едновременно необходима и непредвидима.

За филма: “Пътуването до Тянанмън” е историята на 36 души от 12 страни, срещнали се на площад Тянанмън, за да протестират срещу бруталността на комунистическия режим.

Това е история на неочакван триумф, успял да прикове международното внимание към произволните арести, изтезанията и убийствата на десетки хиляди, които са били на площад Тянанмън преди тях, за да заявят “Фалун Дафа е добро”.

На Площад Тянанмън са се разигравали много исторически моменти. Не малка част от тях са облени в кръв — от обявяването на комунистическия режим от Мао Дзъдун през 1949 г., до събранията на милиони Червените гардове по време на Културната революция, избиването на студентите през 1989 г., репресиите срещу практикуващите Фалун Гонг след 1999 г.

20 ноември 2001 г. е по-светъл момент. В този слънчев следобед 36 мъже и жени тайно пътуват до Тянанмън, за да участват в невиждан протест срещу преследването на Фалун Гонг.

Всеки от тях е изправен пред заплахата на полицейската държава. Други преди тях, споделящи техните убеждения, са губили живота си правейки точно това, което те планират. Част от тях се питат дали чуждестранните им паспорти ще са достатъчни за да ги защитят.

На път са да изпитат тайния Китай, този скритият от чуждестранните инвеститори и туристи, този който всеки китайски гражданин знае, че се спотайва в сенките, причакващ тези, които говорят твърде високо на теми, забранени от режима.

Но в затвора и между изблиците на насилие, те получава редкия шанс да говорят със служителите по сигурността, които са се превърнали в сляп инструмент на репресиите. Очите на много от тях се отворят, а сърцата на други се преобърщат.

Милиони ще научат какво се е случило. Дори незаконно затворените практикуващи Фалун Гонг ще научат и това ще им помогне да открият нови запаси решителност.

New Realm Studios, NTD

Посетете: http://journeytotiananmen.com