© NTD • Legends Unfolding | 52 мин. | Документален филм
Subtitles/CC: Английски, Испански

Посетители от Запад вдъхновяват милиони на Изток.

На 20 ноември 2001 г. 36 души от целия свят се събират на площад Тянанмън. Голяма част от тях не се познават помежду си, а много от тях дори не знаят дали ще се появи някой друг освен тях. Това е една среща едновременно необходима и непредвидима.

За филма: “Пътуването до Тянанмън” е историята на 36 души от 12 страни, срещнали се на площад Тянанмън, за да протестират срещу бруталността на комунистическия режим.

Това е история на неочакван триумф, успял да прикове международното внимание към произволните арести, изтезанията и убийствата на десетки хиляди, които са били на площад Тянанмън преди тях, за да заявят “Фалун Дафа е добро”.

На Площад Тянанмън са се разигравали много исторически моменти. Не малка част от тях са облени в кръв — от обявяването на комунистическия режим от Мао Дзъдун през 1949 г., до събранията на милиони Червените гардове по време на Културната революция, избиването на студентите през 1989 г., репресиите срещу практикуващите Фалун Гонг след 1999 г.

20 ноември 2001 г. е по-светъл момент. В този слънчев следобед 36 мъже и жени тайно пътуват до Тянанмън за да участват в безпрецедентен протест срещу преследването на Фалун Гонг.

Всеки от тях е изправен пред заплахата на полицейската държава. Други преди тях, споделящи техните убеждения, са губили живота си правейки точно това, което те планират. Някои се питат дали чуждестранният паспорт ще е достатъчен, за да ги защити.

На път са да изпитат тайния Китай, този скритият от чуждестранните инвеститори и туристи, този който всеки китайски гражданин знае, че се спотайва в сенките, причакващ тези, които говорят твърде високо на теми, забранени от режима.

Но в затвора, между изблиците на насилие, те имат рядък шанс да разговарят със служителите на службите за сигурност, които са превърнати в слепия инструмент на потисничеството. Очите на много от тях се отворят, а сърцата на други се преобърщат.

Милиони ще научат какво се е случило. Дори лишените от свобода практикуващи Фалун Гонг чуват за това, което им дава нов запас от решителност.

New Realm Studios, NTD

Посетете: http://journeytotiananmen.com