© China Organ Harvest Research Center | 22 мин | Документален филм

Китай днес извършва най-много трансплантации на органи в света, въпреки че разполага с много малко доброволни донори на органи. Въпрки, че правителството признава за използванеот на органи от осъдени на смърт, те представляват нензанчителна, част от броя на органите трансплантирани всяка година в страната. Базиран на близо десетилетие проучване, този документален филм разкрива истинския източник на тези органи: продължаващото престъпление срещу човечеството, причиняващо всяка година загубата на десетки хиляди животи на невинни хора.