© China Organ Harvest Research Center | 22 мин | Документален филм

Китай днес извършва най-много трансплантации на органи в света, въпреки че разполага с много малко доброволни донори на органи. Въпрки, че правителството признава за използванеот на органи от осъдени на смърт, те представляват нензанчителна, част от броя на органите трансплантирани всяка година в страната. Базирана на десетилетие проучване, този документален филм разкрива истинския източник на тези органи: продължаващо престъпление срещу човечеството, отнело живота на десетки хиляди невинни жертви.