© Информационен център Фалун Дафа | 2016 | 6мин. | Представяни

Фалун Гонг е древна #китайска духовна практика, част от #будистката традиция. Състои се от морални учения, медитация и четири бавни и спокойни упражнения, които представляват наистина уникален и ефективен начин за подобряване на здравето и нивото на енергия на човек.

В сърцевината на Фалун Гонг са ценностите Истиност, Доброта и Търпение (на китайски Джън Шан Рен ). Фалун Дафа учи, че това са най-фундаменталните качества на вселената и ги приема като пътеводител в ежедневния живот и практиката.

По думите на основателя на Фалун Гонг, майстор Ли Хонгджъ: “асимилирането с Джън 真 Шан 善 Рен 忍 — най-висшите качества на вселената, е основата на практиката. Практиката се ръководи от тези висши качества, и е базирана на същите закони, които стоят в основата на развитието на космоса.”

Фалун Гонг се нарича също и #ФалунДафа

До 1999 г. Фалун Гонг придобива такава популярност, че става най-голямата и най-бързо разрастваща практика от този вид в Китай, а вероятно и в историята. За само седем години след представянето си пред обществеността през 1992 г., по приблизителна оценка, се смята, че 100 милиона души практикуват Фалун Гонг.

Научете повече за Фалун Гонг тук: Какво е Фалун Гонг?

Гледай в: Youtube | Vimeo